Dňa 20.04.2023 poctil Technickú univerzitu v Košiciach svojou návštevou Švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson spolu so svojou delegáciou, pracovníkom veľvyslanectva Amadeom Gasparinim a honorárnou konzulkou Helenou Virčíkovou.

Pána veľvyslanca a jeho delegáciu privítal rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť spolu s prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Radovanom Hudákom, prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ivom Petrášom a kvestorom TUKE doc. Marcelom Behúnom. Prvá návšteva pána veľvyslanca na pôde našej alma mater sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a najmä so záujmom nadviazania osobných kontaktov.

V úvode stretnutia pán rektor predstavil delegácií našu univerzitu a v krátkosti aj samotné Košice prostredníctvom prezentácie. Hlavnou témou, ktorá zaujímala pána veľvyslanca, bola spolupráca TUKE vo Švajčiarsku (CERN). Samotnej problematike sa na univerzite venuje tím odborníkov, ktorí v súčasnej dobe pracujú na projekte „Experiment Alice na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“. Riešitelia projektu doc. Ján Jadlovský (Team leader), Ing. Slávka Jadlovská (Deputy Team leader) a dvaja riešitelia/doktorandi Ing. Tomáš Tkáčik a Ing. Milan Tkáčik, ktorí prišli samotný projekt osobne pánovi veľvyslancovi predstaviť.

Prerokovalo sa aj niekoľko ďalších dôležitých tém ako cirkulárna ekonomika, Biodiverzita a veda a výskum na TUKE.

Následne sa delegácia presunula do priestorov UVP TECHNICOM, kde sa vzácni hostia mali možnosť oboznámiť nielen s aktivitami v oblasti technologického transferu a inovácií. Konkrétne príklady spolupráce s organizáciami vo Švajčiarsku prezentovali riaditeľ Prototypového a inovačného centra SjF, Ing. Ladislav Vargovčík a zástupca startupu Nordics.IO Lukáš Řezanina. Hostí zaujala aj prezentácia Doc. Petra Feciľaka zástupcu startupu CEELABS, ktorý sa orientuje na riešenia v oblasti efektívneho inovatívneho smartmeteringu.