V dňoch 9. až 11. 1. 2019 navštívila Strojnícku fakultu TUKE skupina desiatich študentov a troch pracovníkov Sun Moon University (SMU) z mesta Asan v Južnej Kórei. Návšteva je výsledkom nadviazania spolupráce v priebehu Globálneho fóra o spolupráci univerzít, priemyslu a regiónu uskutočneného v auguste minulého roku na SMU. Tohto fóra sa z TUKE zúčastnil, okrem iných, prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., ktorý návštevu kórejských hostí na SjF organizačne zabezpečil.

Juhokórejských hostí viedol pán Ing. Anton Uhnák, viceprezident SMU pre Českú a Slovenskú republiku a prof. Joo Ho Lee. Za prítomnosti prorektora prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD. prijal hostí  dekan SjF TUKE Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Predstavil im Strojnícku fakultu TUKE, jej zameranie, štruktúru a výsledky práce našich zamestnancov a študentov. Vyjadril tiež ochotu spolupracovať s SMU. Po prijatí u pána dekana sa hostia presunuli na Katedru aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, kde mal prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. podrobnejšiu prezentáciu o fakulte a prof. Lee predstavil SMU a vládne programy podpory spolupráce juhokórejských univerzít a firiem. Po prezentáciách si hostia prezreli Katedru aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva a Prototypové a inovačné centrum SjF, kde sa krátko stretli s rektorom TUKE prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. Následne sa hostia presunuli do centra mesta, kde im sprievodkyňa stručne opísala reálie, históriu mesta a ukázala významné pamiatky mesta.

Veľmi zaujímavou akciou bol Idea Workshop našich a jukórejských študentov , ktorý bol vedený prof. Lee a uskutočnil sa v priestoroch UVP TECHNICOM. Workshop bol realizovaný formou súťaže piatich tímov, pričom každý tím tvorili dvaja študenti  SMU a dvaja študenti SjF. Za SjF sa workshopu zúčastnili študenti študijných programov Strojné inžinierstvo a Aplikovaná mechanika. Cieľom workshopu bolo naučiť študentov na reálnom príklade postup pri inovovaní zvoleného výrobku, v tomto prípade chladničky. Víťazný tím bol zložený zo študentov: Bc. Barbara Bačová, Bc. Sára Janigová, Ha Yun Lee a Eui Hyeok Jeong. Workshop, ale i celá návšteva našej fakulty, prebiehali vo vynikajúcej pracovnej a priateľskej atmosfére.

S prof. Joo Ho Lee sme diskutovali o našich vzdelávacích systémoch, potrebe zvyšovania tvorivosti študentov, výmene skúseností a prenose fungujúcich modelov. Dohodli sme konkrétne termíny ďalších návštev zameraných na prípravu spoločného inovatívne zameraného projektu Global Capstone Design, do ktorého by sa zapojil väčší počet študentov z oboch strán.