Dňa 14.7. sme privítali v rámci návštevy TUKE na pôde UVP TECHNICOM štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Ľudovíta PAULISA a jeho sprievod. Ako súčasť návštevy UVP TECHNICOM vzácni hostia zavítali aj do priestorov Inkubátora TUKE a stretli sa so zástupcami startupu CEELABS.