Predstavitelia významnej medzinárodnej spoločnosti Caterpillar navštívili Technickú univerzitu v Košiciach dňa 19. apríla 2023.

V priestoroch UVP TECHNICOM privítal rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť delegáciu v zložení Marek Uhrin (Managing Director, Caterpillar Slovakia), Ted Pauly (Engineering Director, CAT Digital), James Stephens (Engineering Director, CAT Digital), Brian Blomer (Engineering Director, CAT Digital), Akash Jain (Head of CAT Digital India), Josh Loy (HR Manager, CAT Digital), Christina Lycke (Marketing & Communications Manager, CAT Digital), Carly Irlbeck (Talent Acquisition Manager, CAT), Wyatt Page (Lead Engineer, CAT Digital), Spencer Cree (Lead Engineer, CAT Digital).

V úvode privítal na pôde TUKE  hostí rektor, prof. Stanislav Kmeť a Doc. F. Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM priblížil aktivity vedeckého parku. K diskutovaným témam prispeli aj prof. Ivo Petráš (FBERG), doc. Ján Kráľ (SjF) a doc. František Babič (FEI).

Následne hostia navštívili vybrané pracoviska TUKE:

  1. Laboratórium priemyselných riadiacich systémov – prof. Ivo Petráš
  2. Smart Industry Lab Industry 4.0 lab – doc. Peter Papcun
  3. Prototypové a inovačné centrum – doc. Ján Kráľ
  4. Laboratórium automatizácie, mechatroniky a robotiky – doc. Ján Kráľ
  5. OpenLab – prof. Jaroslav Porubän

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie prvého kontaktu medzi TUKE a spoločnosťou Caterpillar. V najbližších dňoch sa uskutoční ďalšie stretnutie, tentokrát na konkrétne témy ako „študijné programy, stážisti, absolventi a pod.“

Caterpillar Inc., je medzinárodná spoločnosť so sídlom v San Diegu v Kalifornii a je jedným z popredných výrobcov priemyselných plynových turbín na svete. Caterpillar Inc. je Fortune 100 americká korporácia, ktorá navrhuje, vyrába a predáva stroje a motory. Caterpillar je najväčší výrobca stavebných a banských strojov, dieselových a plynových motorov, priemyselných plynových turbín a dieselelektrických lokomotív. Spoločnosť Caterpillar je známa svojou obchodnou známkou „strojov žltej farby“ a logom „CAT“.