V dňoch 16.-18.1.2023 sme s potešením privítali našich nemeckých partnerov: riaditeľa Digital HUB Management GmbH Thorstena Huelsmana a manažérku pre inovácie Charlotte Edzard, ktorí sú zastupiteľmi digitálneho inovačného hubu Digital Hub Logistics pri Technickej univerzite v Dortmunde. Ich návšteva prebiehala v dvoch rovinách.

V konzultačnej rovine sa stretli so zástupcami štyroch slovenských firiem, ktoré prostredníctvom BOWI projektu realizujú svoje experimenty pre zvýšenie úrovne digitalizácie a inovácií vo svojich procesoch, produktoch a službách, využívajúc pritom podporu DIH Technicom. Projekt BOWI umožnil formou finančného poukazu uskutočniť hybridnú podporu prebiehajúcich technologických experimentov, kde Thorsten a Charlotte konzultovali predstavené riešenia priamo v prostredí slovenských spoločností, zatiaľ čo boli nimi prizvaní experti pripojení pre online diskusiu. Vo všetkých štyroch prípadoch našli praktické možnosti využitia služieb poskytovaných nemeckými partnermi, z ktorých môžu slovenské firmy profitovať počas nasledujúcich dvoch mesiacov projektu, či už pôjde o technické riešenia alebo podporu biznisu a aktivity smerujúce k prieniku na zahraničný trh.

Spoločnosť ESTEN z Košíc predstavila prototyp svojho produktu pre detekciu a podporu rehabilitačných procesov pri neurologických poruchách s využitím umelej inteligencie, firma RE-CA z Prešova priblížila vývoj svojho meracieho zariadenia a relevantnej softvérovej platformy pre sledovanie parametrov a veličín výrobných zariadení a liniek, košická firma CEELABS predstavila svoj produkt pre sledovanie komplexných charakteristík sledovaných elektrických sietí a napokon spoločnosť I.E.S. z Košíc predviedla praktickú ukážku svojho prototypu pre zvýšenie bezpečnosti na kolaboratívnom robotickom pracovisku.

V rovine partnerstva sa za prítomnosti zástupkyne Enterprise Europe Network (EEN) uskutočnilo stretnutie súvisiace s Interantional data Spaces Association (IDSA), kde DIH Technicom predstavuje potenciálny prvý kontaktný bod pre Slovensko. Účasť na aktivitách asociácie môže priniesť firmám nielen v regióne východného Slovenska možnosť čerpať podporu pri využívaní dátovo orientovaných služieb pre efektívne napredovanie v oblasti komerčného využitia dát a výsledkov založených na dátach.

V závere sa návštevníci z Dortmundu stretli s vedením a projektovými pracovníkmi DIH Technicom na prediskutovanie stavu medzinárodného kolaboračného koridoru, ktorý obe inštitúcie vytvárajú v rámci projektu BOWI. Potenciál spolupráce, blízkosť riešenej agendy a vhodnosť pri dopĺňaní sa v poskytovaných službách aj pri využívaní medzinárodnej podpory je umocnená skutočnosťou, že obe inštitúcie sú zapojené do aktuálne vytváranej siete európskych digitálnych inovačných HUBov (EDIH). Spoločne preto očakávame nielen formálne zazmluvnenie našej budúcej spolupráce, ale i reálne aktivity a vzájomnú podporu transferu technológií z výskumných pracovísk do malých a stredných podnikov na Slovensku i v Nemecku.

Počasie síce pracovný charakter návštevy nenarušilo, no spoznávaniu Košíc a Prešova veľmi neprialo. Aj preto veríme, že k nám Thorsten a Charlotte v rámci rozvíjajúcej sa spolupráce zavítajú znovu.

Stretnutie s firmou ESTEN

Stretnutie s firmou RE-CA

Stretnutie s firmou CEELABS

Stretnutie s firmou I.E.S.

Návšteva v Technicome – stretnutie IDSA

Návšteva v Technicome – stretnutie koridoru