Dňa 10. júna 2024 sme v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM privítali vzácnych hostí zo štyroch univerzít z Mongolska. Návštevu organizovala Ekonomická fakulta TUKE v rámci projektu Digital Move, ktorý má za cieľ podporiť digitálnu transformáciu univerzít v Mongolsku a Vietname. Počas stretnutia sa zdieľali cenné poznatky a skúsenosti v oblasti podpory technologického transferu, inovácií a rozvoja startupov na akademickej pôde. Hostia mali možnosť spoznať aj konkrétne inovačné projekty a iniciatívy realizované v rámci TUKE a TECHNICOM-u ako sú: projekt EDIH CASSOVIUM, zameraný na podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov, projekt Ulysseus, Aliancia Európskych Univerzít, kde je TUKE jedným z ôsmych partnerských univerzít a projekt CURATE, zameraný na prepojenie umelej inteligencie s podnikateľskými procesmi.