Dňa 4. júna 2021 TUKE poctil svojou návštevou nový veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia p. Makoto Nakagawa, ktorý je v úrade od 20. augusta 2020 a išlo o jeho prvú osobnú návštevu univerzity na Slovensku. Prijatia sa zúčastnil aj poradca predsedu Košického samosprávneho kraja pán Bc. Juraj Seman.

Vzácnu návštevu na pôde TUKE privítal pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, ktorý pánovi veľvyslancovi predstavil poslanie, činnosti a výsledky TUKE v oblasti vedy, vzdelávania a inovácií. Program návštevy pokračoval pod vedením prorektora pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Radovana Hudáka, ktorý sprevádzal pána veľvyslanca vybranými pracoviskami a laboratóriami univerzity: OpenLab FEI – prezentoval p. prorektor prof. Jaroslav Porubän, Laboratóriá biomedicínskeho inžinierstva a Prototypové a inovačné centrum SjF – prezentoval p. dekan prof. Jozef Živčák so svojim tímom.

Záver návštevy tvoril tzv. okrúhly stôl v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, ktorý viedol riaditeľ UVP doc. František Jakab s pracovníkmi TUKE, ktorí rozvíjajú spoluprácu s japonskými univerzitami a partnermi z priemyselnej praxe na čele s prof. Petrom Sinčákom. Pán veľvyslanec vysoko ocenil doterajšie výsledky spoločných partnerstiev a deklaroval svoju ochotu v nadväzovaní a podpore nových.