Európska komisia navrhla aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nového strategického inovačného programu na roky 2021 – 2027.

EIT je nezávislý orgán EÚ vytvorený v roku 2008, ktorý posilňuje schopnosť Európy inovovať. Návrh, ktorý prijala EK, zosúladia EIT s ďalším programom EÚ v oblasti výskumu a inovácií Horizon Europe (2021 – 2027), ktorý bude plniť záväzok Komisie ďalej zvyšovať inovačný potenciál Európy.

navrhovaným rozpočtom 3 miliardy EUR, čo predstavuje zvýšenie o 600 miliónov EUR alebo 25 % v porovnaní so súčasným programom strategických inovácií (2014 – 2020), bude ETI financovať činnosti existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) s cieľom podporiť inovačnú kapacitu 750 inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Hlavné body strategickej agendy:

  1. Zvýšenie regionálneho vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC)
  2. Posilnenie inovačnej kapacity vyššieho vzdelávania
  3. Spustenie nových KIC centier

Zdroj/Viac informácií: EIT

Článok prevzatý z innonews.blog