Predmetom záujmu návštevy významných hostí z Deutsche Telekom AG na TUKE dňa 9.2.2023 bolo oboznámenie sa s výsledkami viacročnej úspešnej spolupráce TUKE so spoločnosťou T-Systems. V rámci tejto spolupráce je organizovaných celý rad významných aktivít – workshopov, seminárov, hackathonov, unikátnych projektov, študentských súťaží, ale aj už viacročná spolupráca so Startup centrom „iNovlab“ pri organizácií akceleračného programu pre startupy v Startup centre TUKE.

V rámci návštevy TUKE sa uskutočnilo stretnutie takmer 20 člennej delegácie so zástupcami TUKE v priestoroch UVP TECHNICOM, na čele s rektorom Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., prorektorom pre rozvoj a vonkajšie vzťahy prof. Ing. Jaroslav Porubänom, PhD., riaditeľom UVP Technicom Doc. Ing. Františkom Jakabom, PhD. Hostia navštívili aj priestory Katedry počítačov FEI TUKE, kde mali možnosť sa oboznámiť priamo aj s unikátnym riešením Open labu, ktorý vznikol na základe spolupráce so spoločnosťou Deutsche Telekom.

Členmi delegácie boli:

  • Birgit Bohle, Board member for Human Resources and Legal Affairs, Labor Director, Deutsche Telekom AG (on-line)
  • Mardia Niehaus – Van der Walt, SVP HR BP T&I, Deutsche Telekom AG
  • Olaf Salm – SVP HR BP GHS, Deutsche Telekom AG
  • Andreas Truls – Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
  • Juraj Girman –  1st Director – DT IT Solutions Slovakia
  • Igor Stancik – VP HR, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, s.r.o

    a ďalší.

    Hostia ocenili rozsah a kvalitu dlhoročnej unikátnej a vzájomne výhodnej spolupráce.