Dňa 1.10.2019 sa v priestoroch Auly Maxima konalo výnimočné motivačné stretnutie s výnimočnou osobnosťou – Tannayom Bakshim, 15 ročným kanadským programátorom, autorom kníh o umelej inteligencii, expertom na strojové učenie, lektorom TED, ktorý spolupracuje ako poradca s firmou IBM a ktorého média často označujú za novodobého génia. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 400 študentov stredných škôl z východného Slovenska a študentov a zamestnancov TUKE. V rámci svojho pobytu na TUKE navštívil Tannay Bakshi aj Katedru počítačov a informatiky a Katedru kybernetiky, kde sa živo zaujímal o ich výskumno-vývojove aktivity a o možnú spoluprácu s týmito pracoviskami. Stretnutie bolo organizované v úzkej spolupráci Americkej obchodnej komory v SR, firiem AT&T, T-Systems Slovakia a Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.