Problematike procesu tvorby firemnej značky bol venovaný ďalší z workshopov, organizovaný v rámci akceleračného programu startupov v Startup centre TUKE.

Workshop dal účastníkom odpoveď na také otázky, ako sú: Ako si budujete svoju značku? Ako si  ochrániť svoje logo, dizajn a iné grafické prvky corporate identity? Dozvedeli sa, ako to robiť čo najefektívnejšie a aký význam má:

  • ochrana grafických prvkov corporate identity pri budovaní značky
  • logo firmy alebo produktu
  • dizajn výrobkov a ich obalov
  • stratégia ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni

Na tieto ale aj iné otázky zodpovedala v priebehu workshopu expertka v oblasti transferu technológií z Centra vedecko-technických informácií SR – Barbara Tothova.

Lektorka:

Barbara Tóthová je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva. Od roku 2020 pracuje v odbore transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR.