Nádherné ukončenie 6. ročníka MyMachine na Slovensku sa konalo v Košiciach v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Vyjadrenie organizátorov:

„Nadšenie, radosť a hravosť ovládli UVP TECHNICOM. Bolo nám báječne, ďakujeme! Podujatie otvoril predseda Košického samosprávneho kraja – Rastislav TRNKA a finančne podporil Košický samosprávny kraj. Za skvelé priestory ďakujeme UVP TECHNICOM.

Za celoročnú podporu a spoluprácu ďakujeme našim partnerom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Magna Kechnec, Nidec Global Appliance a Nadácii Pontis. Za materiál a pomoc s výrobou vďačíme aj spoločnostiam JAVORINA, Drevolip a taktiež Strojníckej fakulte, Fakulte umení TUKE,  Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove“.

https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/videos/1656483238062505

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

https://mymachine.sk/