Dňa 19. júla 2019 navštívili TUKE významný hostia zo Zastupiteľského úradu Taipei v Bratislave: Larry Tseng, riaditeľ Zastupiteľského úradu Taipei v Bratislave a p. Ching-Nan Lin, riaditeľ Ekonomickej divízie ZÚ Taipei. S hosťami sa v rámci ich návštevy TUKE v úvode stretol rektor TUKE, Dr.h.c. prof. Ing. S. Kmeť, CSc., ktorý ich privítal na pôde TUKE.

V rámci návštevy na TUKE bol po prijatí u rektora organizovaný v priestoroch UVP TECHNICOM okrúhly stôl na tému „Možnosti hospodárskej spolupráce s Taiwanom“ za účasti takmer 30 zástupcov akademickej sféry a priemyslu. Stretnutie otvoril Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor TUKE a Monika Kočiová, M.A., riaditeľka SOPK v Košiciach. Následne pán Larry Tseng, riaditeľ Zastupiteľského úradu Taipei v Bratislave v rámci svojho vystúpenia predstavil hospodárske a podnikateľské prostredie, stratégiu hospodárskeho rozvoja Taiwanu. Po jeho prezentácií prebiehala diskusia k možnostiam súčasnej hospodárskej spolupráce a bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Taiwanom. Po podujatí sa uskutočnil neformálny networking, kde účastníci mali možnosť osobne diskutovať s hosťami z Taiwanu o otázkach obchodných príležitostí a partnerstiev.