Napriek tomu, že Európska únia ročne investuje desiatky miliárd eur do financovania malých a stredných podnikov (MSP), stále je pre podnikateľa pomerne náročné zorientovať sa v spleti programov, iniciatív a výziev. Na stránkach grantup.sk nájdete zhrnutie a prehľad vybraných programov a iniciatív.