V dňoch 1.-3.9.2021 sa na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM konala putovná medzinárodná konferencia Moderné trendy v anorganickej technológii 2021. Konferencia bola od roku 2005 už 6. v poradí. Stálymi účastníkmi sú pracovníci a doktorandi z chemicko-technologických fakúlt dvoch českých vysokých škôl (Vysoká škola chemicko-technologická Praha a Univerzita Pardubice) a STU Bratislava. HF TUKE sa stala súčasťou komunity v roku 2014.

Ako organizátori sme čelili reštrikciám spojeným s pandémiou COVID-19 a pôvodný plánovaný májový termín musel byť preložený. Veríme, že napriek tomu prebehla konferencia na našej pôde úspešne. Zúčastnilo sa spolu 52 účastníkov, z toho 30 z Prahy, 6 z Pardubíc, 7 z Bratislavy a 9 z FMMR TUKE, Ústavu metalurgie.

at-trendy.eu

Konferencia prebehla tradične v dvoch častiach. Úvodné prednášky vedúcich predstavili súčasný stav a smerovanie pracovísk, postery poskytli podrobné informácie o vedeckých aktivitách jednotlivých tímov. Zúčastnení podporili ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce a naplánovali „MTvAT 2024“ v Pardubiciach. Veríme, že hostia strávili v Košiciach a ich okolí príjemné chvíle.

Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.

predseda vedeckého výboru konferencie