SBA ( Slovak Business Agency)  zorganizovala v spolupráci s UVP TECHNICOM seminár Model See Think Do Care

– je to spôsob marketingovej komunikácie o ktorý sa môžete oprieť pri tvorbe kampaní, rozširovaní cieľových skupín, odpovedaní na sociálnych sieťach, či pri vyhodnocovaní jednotlivých marketingových nástrojov.

Odborný seminár bol určený pre začínajúcich i etablovaných podnikateľov.

Seminár viedol – lektor Peter Šoltés – zakladateľ marketingovej spoločnosti Promiseo.