Víťazstvo tímu stredoškolákov z Košíc v národnej súťaží

Špičková podpora technického tímu UVP TECHNICOM

Technický tím spoločného pracoviska UVP TECHNICOM a CVTI SR v Košiciach už mnohokrát prezentoval svoju excelentnosť a odbornú erudovanosť v oblasti organizácie videokonferenčných a kolaboračných stretnutí.

Jednou z posledných takýchto aktivít bola podpora on-line účasti študentov z Gymnázia na Poštovej ul. v Košiciach z priestorov UVP TECHNICOM na 15. ročníku úspešnej celoslovenskej súťaže Mladý Európan 2020, ktorá sa konala dňa 19.11.2020.

A čo je najdôležitejšie!

Tím študentov z Košického Gymnázia na Poštovej ulici v zložení Simona Sabovčíková, Matej Biroš a Adam Čabrák, ktorí sa na súťaži zúčastnil pod vedením profesorky Judity Petrekovej z priestorov UVP TECHNICOM s podporou technického tímu UVP TECHNICOM

sa umiestnil na 1. mieste“

BLAHOŽELÁME!!!!

Cieľom súťaže „Mladý Európan“ je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2020 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.