Miroslav Michalko novým riaditeľom UVP TECHNICOM

27 sep, 2023 | Udialo sa (UVP)

Na základe rozhodnutia rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. zo dňa 25.9.2023 sa povereným riaditeľom UVP TECHNICOM stáva doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. pôsobí na Katedre počítačov a informatiky (FEI) na pozícii Vedúceho laboratória počítačových sietí. Odborne sa venuje problematike informačných technológií – hlavne počítačovým sieťam, Internetu vecí a kybernetickej bezpečnosti. Takmer dve dekády bol úzkym spolupracovníkom zosnulého doc. Ing. Františka Jakaba, PhD. a mal možnosť participovať pri zriadení UVP TECHNICOM, či pri formovaní Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

V novej pozícii mu prajeme veľa úspechov.