V stredu 18. októbra 2023 sa stali priestory UVP TECHNICOM miestom stretnutia a výmeny myšlienok medzi akademickým svetom a diplomaciou. Mali sme totiž výnimočnú príležitosť privítať skupinu ekonomických diplomatov z viac ako 70 krajín na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Návšteva bola organizovaná Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Vzácnu návštevu privítal na pôde univerzity riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM doc. Miroslav Michalko, ktorý následne poprosil o príhovor dekana Strojníckej fakulty prof. Jozefa Živčáka. Pán dekan srdečne pozdravil prítomných hostí a okrem svojej domácej fakulty predstavil celé portfólio fakúlt TUKE.

V tejto prezentačnej nadväznosti boli predstavené aktivity univerzity v oblasti podpory inovácií, transferu technológií a spolupráce s priemyselnou praxou, do ktorej spadá aj významný projekt EDIH Cassovium. Výkonná riaditeľka Košice IT Valley predstavila zaujímavé míľniky a aktivity 16 rokov fungovania tejto iniciatívy, ktorá výrazne napomohla k zatraktívneniu regiónu v oblasti IT technológií.

Záverom programu v priestoroch parku boli prezentácie dvoch úspešných startupových tímov, ktoré rozvíjajú svoje aktivity už aj za hranicami našej krajiny: Nordics.io a Pulsawork.

Cestou do Prototypového a inovačného centra SjF TUKE si delegácia so záujmom prezrela vodíkový automobil MH2 a prvý vodíkový autobus, na ktorých boli prezentované najnovšie technologické výdobytky našich výskumníkov v praxi.