Dňa 23.10.2019 sa konalo v priestoroch UVP TECHICOM pracovné stretnutie takmer 40 účastníkov medzinárodného workshopu  projektu ReStart: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, riešeného v rámci Erasmus+ Programme 2014-2020, ktorý hosťovala  v dňoch 22.10.2019-25.10.2019 ekonomická fakulta spolu s UVP TECHNICOM (Train the Trainers, Session 2).

Program stretnutia v UVP TECHNICOM bol zameraný na transfer technologií na TUKE a na budovanie ekosystému akcelerácie podnikania prostredníctvom Startup centra a Inkubátora TUKE. Pracovné stretnutie viedol riaditeľ UVP TECHNICOM, Doc. Ing. František Jakab, PhD, ktorý svojou prezentáciou rozprúdil diskusiu medzi účastníkmi, v rámci ktorej padlo aj niekoľko návrhov na spolupráce pri budovaní startup centra v Moldavsku.