Medzinárodná konferencia o riadení „INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE“ (ICCC) má už dlhodobú tradíciu v stredoeurópskom regióne. Založili ju profesori z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovenska, ktorí boli predovšetkým odborne orientovaní na automatizáciu, riadenie, monitorovanie a identifikáciu procesov, aplikácie informačných systémov, simulácie a učiace sa systémy pred 21 rokmi. ICCC integrovala domáce konferencie podobného zamerania v zakladajúcich štátoch. Preto sú konferencie striedavo organizované v uvedených štátoch.

Prvú aj súčasnú konferenciu (21. ICCC 2020), ktorá sa konala 27. – 28. 10. 2020 zorganizoval ako aktivitu pobočky Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), prof. K. Kostúr so svojimi spolupracovníkmi.

„Pandémia COVID 19 takmer znemožnila jej plánované tohtoročné konanie v Grand hoteli Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Napriek tomu vďaka výbornej spolupráci s UVP TECHNICOM, ktorý zabezpečil technickú podporu, sa ICCC 2020 v plánovanom termíne uskutočnila ako hybridná (on-line) konferencia“, povedal prof. K. Kostúr, ktorý pokračuje „Medzinárodná konferencia ICCC operatívne reaguje na požiadavky doby a prináša výmenu poznatkov okrem rokovania v pôvodných odborných sekciách aj v nových sekciách ako sú Industry 4.0 a Neceločíselné výpočty a ich aplikácie“.

 Dva dni sa diskutovalo v dvoch paralelných „častiach“, v ktorých rokovanie k pokrokom, novým metódam a postupom v tematických celkoch ICCC 2020 prebiehalo v 11 sekciách. Na hybridnej konferencii bolo prezentovaných 88 článkov, na tvorbe ktorých sa podieľalo 193 autorov, spoluautorov z nasledovných 11 krajín: Českej republiky, Holandska, Iraku, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Turecka.