Ďalší zaujímavý seminár v rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM sa konal dňa 25.11.2019 na tému Marketingový reštart. Lektor Ján Grinvalský, ktorý sa reklame a marketingu venuje už od roku 1999, poskytol účastníkom prehľad o štruktúre a princípe marketingovej komunikácie v zrozumiteľnej podobe. Svoju prednášku dopĺňal mnohými ilustračnými videami, čo vhodne zatraktívnilo preberanú problematiku.