Tento výnimočný workshop bol ďalšou významnou aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a bol organizovaný ako séria dvoch stretnutí v hybridnom móde.

Marketingová stratégia nie je iba o „spustení reklamy“ a čakaní na prvé výsledky. V rámci workshopu bol predstavený jeden z najpopulárnejších marketingových frameworkov súčasnosti – rámec See – Think – Do – Care, ktorý môže pomôcť pri zostavovaní a vyhodnocovaní marketingovej stratégie startupov a ktorý kombinuje cieľové publiká, obsah, kanály a vyhodnocovanie a umožňuje tak vytvárať efektívnu marketingovú komunikáciu. Predstavila ho skúsená lektorka Viktória Margitová.

V rámci workshopu bolo prezentované účastníkom ako pripraviť vlastnú marketingovú stratégiu na základe uvedeného frameworku a ako vnímať marketing komplexne, s ohľadom na ciele, ktoré chceme dosiahnuť.

V rámci workshopu boli účastníkom prezentované témy:

  • ako vnímať marketing komplexne, s ohľadom na aktuálnu fázu nákupného cyklu, v ktorej sa užívateľ nachádza
  • ako prispôsobovať obsah a výber kanálov cieľovým skupinám
  • ako správne vyhodnocovať úspešnosť marketingovej kampane

Lektorka:  Viktoria Margitova

Viktória pracuje ako Key Account Manager v agentúre Promiseo. V oblasti online marketingu pôsobí už viac ako 8 rokov, viedla desiatky projektov od malých lokálnych start-upov až po nadnárodné korporáty. Začínala tvorbou textov, dlhodobo pracovala ako Social Media Specialist, jej aktuálnou náplňou práce je najmä komunikácia s kľúčovými klientmi agentúry a príprava kampaní ako celku. Je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane, ktorú agentúra dodáva, zároveň ako Google Certified Trainer vedie desiatky kurzov, ktoré pomáhajú záujemcom zorientovať sa vo svete marketingu.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.