Slovenský inovačný ekosystém nebol nikdy taký rozmanitý a neposkytoval toľko možností ako teraz. Innovation Map Slovakia od SAPIE poskytuje komplexný prehľad kľúčových hráčov, ktorí vytvárajú prostredie priaznivé pre inovácie na Slovensku.

Mapa, online webová databáza mapuje slovenských inovátorov do piatich kategórií, je pravidelne aktualizovaná a voľne dostupná na tejto adrese.

Zdroj: SAPIE

Článok prevzatý z: innonews.blog