Dňa 17.10.2019 bol v spolupráci Junior Achievement Slovensko, AT&T a UVP TECHNICOM. v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaný fantasticky inovatívny workshop pre študentov programov Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu.  Workshop bol zameraný na osvojenie si základov manažérskych zručností. Priestor bol venovaný problematike riadenia študentských firiem, pozornosť bola venovaná témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.