Ďalší on-line webinár na tému Manažment rizík sa konal 25. mája 2020. Interaktívny webinár viedol skúsený školiteľ a konzultant manažérskych tém Ivan Sámel aj so svojimi hosťami, ktorí sa v úvode venovali základným definíciám a pojmom v oblasti riadenia projektových rizík.

Metodicky bola predstavená Personálna SWOT analýza, kde môžeme identifikovať svoje slabé stránky (riziká) osobných zámerov a taktiež vstupná terminológia rizík prostredníctvom výstižnej metafory. Hosť z ČR predstavil praktické skúsenosti z komunikácie z krízových situácií. (Krízový manažment). V rámci programu webinára boli analyzované aj špeciálne typy rizík tj. fragmentácia a pozornosť bola venovaná aj problematike rizík produktových inovácií trhu, produktov a zákazníkom.

Lektor: Ivan Sámel
Špecialista na prípravu strategických projektov. Školiteľ a konzultant manažérskych tém a Vysokoškolský učiteľ (Ekonomická Univerzita a Hochschule Fresenius). Zakladateľ a moderátor odbornej skupiny na LinkedIn From Idea to Project, ktorá sa venuje inováciám a má viac ako 1300 členov, producent vzdelávacích online kurzov a webinárov.
LinkedIn

Webinár sa konal online, prostredníctvom videokonferenčného a kolaboračného systému Webex meeting ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.