Posledný júlový týždeň patril v Košice IT Valley Letnej akadémii detí z Luníka IX.  Košice IT Valley pripravilo v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, ktorý bol partnerom aktivity,  letné popoludnia digitálnej zručnosti pre deti vo veku od 11 do 21 rokov. Letná IT akadémia bola organizovaná spoločne s občianskym združením ETP Slovensko. Cieľom bolo zlepšiť ich digitálne zručnosti a posilniť vedomie o nástrahách, ktorým čelíme, keď sme online.

„Nie je možné hovoriť o prosperite regiónu, pokiaľ budú nejaké komunity vylúčené a to aj kvôli tomu, že nebudú disponovať potrebnými zručnosťami. Rómska komunita je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a preto sme veľmi radi, že sme deťom z Luníka IX mohli sprostredkovať tieto workshopy zamerané na rozvoj ich digitálnych zručností, kritického myslenia alebo prezentačných schopností. Čas strávený s týmito deťmi bol pritom obohacujúci aj pre nás samotných“ hovorí výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

Deti a mládež zažili v príjemných a moderných priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM popoludnia plné interaktívnych prednášok. O tom, ako vlastne vznikli sociálne siete a ako sa dá prejsť od používania smartfónu k jeho zmysluplnému využívaniu deťom rozprával projektový manažér Košice IT Valley Viktor Mitruk. Napríklad aj taký ľahko „scrollovateľný“ instagram môže slúžiť ako šikovná učebná pomôcka, či nástroj pre získavanie cenných informácií.

Kde sú hranice slušnosti v zdanlivej anonymite sociálnych sietí sme preberali v diskusne ladenej prednáške s Líviou Gaľovou, komunikačnou špecialistkou z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia: „Tak ako v reálnom živote vedia slová ublížiť, a mnohí z rozhovoru odídu s plačom, platí to aj vo virtuálnom svete. Je dôležité upozorňovať na to, že nenávistné komentáre do žiadneho sveta nepatria. Zároveň im chceme ukázať, ako by na nich mali aj reagovať a ako pomôcť človeku, ktorému boli adresované.”

V rámci prednášok boli účastníci upozornení na nástrahy online sveta, ktorý pohyb na internete so sebou prináša. Pavlovi Sokolovi, vedúcemu tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov na UPJŠ (CSIRT-UPJS) a odbornému asistentovi na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, sa deti podarilo zaujať interaktívnym kvízom. Ten bol zameraný na schopnosť rozlišovať skutočné a podvodné správy, či informácie. Vyskúšali sme si, ako vytvoriť čo najodolnejšie heslá a prečo je to vlastne potrebné.

Týždeň sme zakončili neformálnou diskusiou s „hackerom“, UI a UX dizajnérom Matejom Lukáčom, CEO Nolimit DEVELOPERS: „S deťmi sme sa rozprávali o problémoch, ktoré prináša online priestor. Zistili sme, že majú množstvo profilov na Facebooku, na ktorých majú vytvorené priemerné heslá a majú v nich neporiadok.“ Spoločne sa zamerali aj na reálne prípady hackerstva z praxe. „Minulý rok páchatelia zneužili ukradnutú identitu. Sfalšovali pas a v rámci neho sa snažili sprostredkovať miliónový úver vo falošnom e-bankingu” dodáva Matej k prípadovej štúdii, ktorú deťom odprezentoval.

Okrem času stráveného v priestoroch UVP TECHNICOM sa deti vzdelávali aj v priestoroch komunitného centra na Krčméryho 2 a aj v Kultúrno-spoločenskom centre na Pribinovej 1. Počas celého týždňa mali rozdelený program do dvoch častí. Prvá časť bola praktická, kde školáci programovali LEGO roboty, poobedňajšia časť sa niesla skôr v teoretickom duchu, kde im na témy hackerstva či sociálnych sietí prednášali hostia, ktorí prijali pozvanie od IT Valley Košice.