Design Thinking

(9.11.2020) UVP TECHNICOM v spolupráci s Grow with Google a programom New Generation of Founders zrealizoval dynamický 5-hodinový online workshop Design Thinking, ktorý je založený na nástrojoch a metódach, ktoré Google využíva k vývoju inovatívnych produktov a služieb.

Lektorka Šárka Patkošová, ktorá viedla workshop, oboznámila  viac ako 30 účastníkov so všetkými fázami Design Thinking procesu. Účastníci mali možnosť si sami vyskúšať ako viesť empatické rozhovory, ako mať 10x viac nápadov a ako vytvoriť prototyp. Počas tímových aktivít rozvíjali svoju kreativitu, podnikateľského ducha, získavali nové kontakty a samozrejme zažili kopec zábavy!

Po absolvovaní workshopu, účastníci získali hodnotný certifikát, kt. môže byť súčasťou životopisu.

Keďže workshop mal úspech a aj výbornú spätnú väzbu priamo od účastníkov, plánujeme ho zopakovať začiatkom budúceho roka.

Šárka Patkošová: Certifikovaná lektorka a Soft-Skill trénerka pre Lean In Slovakia, AT&T Projektová implementačná manažérka/Expertka pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, Iam Remarkable workshop facilitátorka a Google certifikovaná trénerka pre Design Thinking. 

Sledujte našu stránku!

www.uvptechnicom.sk