Komunikačná kampaň EK o finančných pravidlách v programe Horizont 2020 (H2020), ktorej cieľom je poskytnúť podrobné vysvetlenie existujúcich finančných pravidiel H2020 a predstaviť najlepšie postupy na implementáciu projektov, sa bude konať 25.6.2019 v Bratislave. Podujatie bude tiež streamované.

Podujatie sa zameria na vysvetlenie personálnych nákladov v projektoch RIA a IA a na audit personálnych nákladov v project-based remuneration.

Cieľovými skupinami sú audítori, skúsení manažéri grantov, ľudia podporujúci výskumných pracovníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych útvarov.

Dátum: 25. jún 2019
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8 / A, 811 04 Bratislava, miestnosť č. 235
Jazyk: angličtina (bez prekladu)

Z dôvodu obmedzených miest v miestnosti budú organizátori uprednostňovať zástupcov rôznych inštitúcií s prebiehajúcim projektom H2020 a vyhradzujú si právo odmietnuť registráciu. O prijatí/ zamietnutí registrácie budete informovaný najneskôr týždeň pred podujatím.

Podujatie bude streamované na webe. Odkaz na web streaming bude distribuovaný JEDEN deň pred podujatím. Interaktívna časť nebude streamovaná.

Bližšie informácie a registrácia:

Článok prevzatý z innonews.blog