Mnohé digitálne inovácie súčasnosti sú dnes testované aj v oficiálnom edukačnom procese, prinášajú výzvy z pohľadu uplatnenia nových foriem vzdelávania a metodiky. V prípade vzdelávania žiakov základných škôl alebo detí predškolského veku ide navyše o výchovný, resp. výchovno-vzdelávací proces. Sme obklopení infosférou, dokonca sme jej priamou súčasťou, akcelerujeme a sme akcelerovaní digitalizáciou a multitaskingom. Multimédiá, internetový priestor a nástroje AI rozširujú náš svet (alebo „modrú planétu“, na ktorej sa práve nachádzame). Ponúkajú nám nebývalé možnosti a tvoria čoraz dôležitejšiu súčasť každodenného života. A práve o tejto skúsenosti, ako i predpokladanej budúcnosti, je originálny vzdelávací projekt pod názvom „Modrá planéta“, ktorý je súčasťou aktivít platformy MAO / Media Art Office.

Odborníci z oblasti súčasného umenia, technológií a kreatívnej ekonomiky pod hlavičkou MAO sú aktuálne rezidentmi Startup centra UVP TECHNICOM. „Naším zámerom je vytvorenie špecifického kurzu, vrátane rozšírenej metodiky, kde nové digitálne nástroje a techniky sú, spolu s tradičnými analógovými a overenými postupmi, v dynamickom, ale vyváženom stave,“ – hovorí Ing. Manuela Raisová, PhD., členka platformy MAO. Projekt Media Art Office postúpil momentálne do ďalšieho kola programu Startup Centra UVP Technicom.

Dôvodov pre vznik nových prístupov v edukácii je viacero. V zahraničnom prostredí sa častokrát stretávame so vzdelávacími systémami, ktoré sú súčasťou širších medzirezortných stratégií. Nekonvenčný prístup MAO spočíva hlavne v prepojení tvorivých a technických oblastí – pripravovaná rozšírená metodika je založená na princípe hry, asociatívnosti.

Workshop „Kde je modrá planéta?“ prebiehal 22. júna 2023 v priestoroch UVP Technicom v Košiciach. Pilotnej fázy projektu sa zúčastnila skupina 19 detí z MŠ Němcovej, spolu s riaditeľkou, PaedDr. Mariannou Jamborovou, PhD. a učiteľským zborom. Deti si mohli otestovať svoje tvorivé schopnosti, a to na základe kreatívnych tímových úloh vo virtuálnej realite v kombinácii s reálnym fyzickým prostredím. Výsledkom boli jedinečné 3D a 2D digitálne a analógové umelecké diela, ktoré vznikali na dvoch platformách. „V prípade nášho workshopu ide o zážitkové učenie sa, vnímanie nových impulzov a radosť z výsledku. Malí účastníci workshopu zistili, čo všetko je možné dosiahnuť vďaka spolupráci s ostatnými kamarátmi. Na okamih sa stali mimozemšťanmi a vesmírnymi záhradníkmi.“ – doplňuje Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD., z tímu MAO.

Podľa tvorcov projektu je tímová aktivita a hra tým najdôležitejším nástrojom. Komplexnosť, interdisciplinarita a environmentálny charakter pripravovaného vzdelávacieho kurzu, na ktorom sa podieľajú pedagógovia z viacerých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, má svoje opodstatnenie. „Modrá planéta“, ako príklad edukačného modelu, ponúka spôsoby rozvíjania kreatívnych odvetví v našom regióne. Vie byť inšpiráciou nielen pre univerzitné prostredie, ale aj tvorivú prax.

 

doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

 

MAO / Media Art Office: Richard Kitta, Manuela Raisová, Eva Jenčuráková a kol.
Spolupráca: UVP TECHNICOM /  Startup centrum TUKE, CORE Labs / Fakulta umení TUKE, MŠ Němcovej, Košice