Technická univerzita v Košiciach pripravila v dňoch 13.07. až 7.08.2020 už po druhýkrát zaujímavý program letnej školy „Journey“ v priestoroch UVP TECHNICOM.

EIT Climate-KIC – znalostné a inovačné európske spoločenstvo, ktoré sa snaží o urýchlenie prechodu na spoločnosť s nulovým obsahom uhlíka a spoločnosť odolnú voči zmene klímy – aj tento rok organizovalo unikátnu letnú školu Journey. Journey je 4-týždňový rezidenčný program na plný úväzok zameraný na opatrenia v oblasti klímy, inovácie, transformáciu systémov a budovanie komunít. Od roku 2010 EIT Climate-KIC zabezpečovalo 60 letných škôl v celej Európe, vytvorili viac ako 400 projektových a podnikateľských nápadov a vybudovali silnú globálnu sieť s viac ako 3 000 účastníkmi. V roku 2019 bolo v programe zastúpených 60 národností. V roku 2020 je organizovaných súčasne 10 letných škôl (obr. 1), z ktorých každá pozostáva zo 40 účastníkov a pokrýva viac ako 22 miest v celej Európe.

Journey prebiehala od 13. júla do 7. augusta. Zmenou je forma letnej školy na online – prebieha vo virtuálnom prostredí. Journey vrcholí komunitným summitom: 24. – 27. septembra, na ktorom si účastníci vytvoria spoločnú systémovú víziu a podniknú spoločné kroky v oblasti klímy.

Obr. 1 Journey 2020

Technická univerzita v Košiciach pripravila, po dvojtýždňovom programe zabezpečovanom univerzitou v Lunde, Švédsko; pre účastníkov pestrý program. Priestory letnej škole ponúkol moderný univerzitný vedecký park TECHNICOM. Couchovia programu Eleanor Saunders (Írsko) a Balasz Kurucz (Maďarsko) boli prítomní v Košiciach osobne.

Jadrom programu letnej školy pre medzinárodnú skupinu študentov zahraničných vysokých škôl rôzneho zamerania (Obr. 2), bolo množstvo zaujímavých prednášok a workshopov, vedených lokálnymi odborníkmi nielen na zelené inovácie. Študentom prednášali: Matúš Draganovský zo SUVko Coaching Košice na témy: Collaborative practise, Prototyping, Meaningful conversation, Developing means you have. Odbornou tématikou bol prvý týždeň zabezpečený Petrom Bujňákom z Humac s.r.o. a europloslancom Martinom Hojsíkom. Účastníci mali možnosť virtuálnej prehliadky Košíc z Milanom Kolcúnom. V druhom týždni workshopy zabezpečovali Hana Skljarzska a Martin Poliačik na témy Argumentation, Lobbying, Negotiation, Critical thinking a Boglárka Ivanegová na tému Strategizing for change. Ďalšiu časť programu zabezpečil

Michal Hladký s témou Košice as UNESCO City of Media Art; Mišo Hudák s témou Košice – European Green Capital; Oto Hudec s témou Art and Sustainability. Praktickú aplikáciu nástrojov na znižovanie emisií CO2 predstavili p. Mosný a p. Horváth za spoločnosť U.S. Steel, zabezpečovaná Františkom Gregorom. Počas prezentácie účastníci nahliadli na proces výroby ocele a dozvedeli sa o technologických inováciách, prostredníctvom ktorých oceliarne redukujú svoju environmentálnu stopu.

Letná škola Journey je unikátnou kombináciou akademického štúdia a kreatívnych workshopov. V štvortýždňovom kurze naprieč európskymi mestami v spolupráci so svetovými univerzitami, účastníci nadobúdajú vedomosti a zručnosti z oblasti klimatickej zmeny.

Účastníci počas celej letnej školy v skupinách pracujú na vlastných ekologických projektoch. Inšpirovať ich mohli aj vystúpenia už spomenutých lokálnych expertov, ktorí boli študentom nápomocní v odborných diskusiách. Na komunitnom summite v septembri bude každý tím prezentovať a konzultovať svoje projekty s potencionálnymi investormi a odborníkmi. Spoluprácou na vlastných projektoch v medzinárodnom prostredí sa zo študentov stávajú ekologickí inovátori.

S podporou Európskeho inovačného a technologického inštitútu identifikujeme a podporujeme inovácie, ktoré spoločnosti pomáhajú zmierňovať zmeny klímy a prispôsobovať sa im. Sme presvedčení, že dekarbonizované, udržateľné hospodárstvo nie je potrebné len na predchádzanie katastrofickým zmenám klímy, ale predstavuje množstvo príležitostí pre podniky a spoločnosť.

Obr. 2 Účastníci letnej školy Lund-Copenhagen-Košice – LuCKY Journey