Aj tento rok európske združenie EIT Climate organizovalo unikátnu letnú školu Journey  zameranú na klimatické zmeny. Letná škola začala v júli v Lisabone, odtiaľ sa študenti presunuli do Košíc – do priestorov UVP TECHNICOM a svoju cestu ukončia budúci týždeň v Hamburgu.

Do Košíc tak zavítala 40-členná, medzinárodná skupina študentov zahraničných vysokých škôl rôzneho zamerania. Počas ich 11-dňového pobytu im Technická univerzita v Košiciach pripravila nabitý program v spolupráci najmä so Stavebnou a Ekonomickou fakultou. Inšpiratívne  priestory letnej škole ponúkol moderný, Univerzitný vedecký park TECHNICOM.

Jadrom programu letnej školy bolo množstvo zaujímavých prednášok a workshopov, ktoré boli  vedené lokálnymi odborníkmi nielen na zelené inovácie. Študentom prednášali napr. Matúš Draganovský, Michal Hladký z Creative Industry Košice, Viliam Vajda z T-Systems Slovakia, či Matúš Lavčák. Dôraz je kladený na rozvoj mäkkých zručností účastníkov.

Účastníci počas celej letnej školy v skupinách pracovali na vlastných ekologických projektoch. Inšpirovať ich mohli aj vystúpenia lokálnych start-upov zo Start-up centra a  Inkubátora TUKE.  Okrem toho študenti absolvovali exkurziu v košických oceliarňach U.S. Steel. Počas nej priamo nahliadli na proces výroby a dozvedeli sa o technologických inováciách, prostredníctvom ktorých oceliarne redukujú svoju environmentálnu stopu.

Letná škola Journey je unikátnou kombináciou akademického štúdia a kreatívnych workshopov. V štvortýždňovom kurze naprieč európskymi mestami v spolupráci so svetovými univerzitami, účastníci nadobúdajú vedomostí a zručnosti z oblasti klimatickej zmeny. Účastníci sa 21. júla z Košíc presunú na týždeň do Nemecka. Na komunitnom summite v Hamburgu bude každý tím prezentovať a konzultovať svoje projekty s potencionálnymi investormi a odborníkmi.

Spoluprácou na vlastných projektoch v medzinárodnom prostredí sa zo študentov stávajú ekologickí inovátori.