FOCUS ON INNOVATION

ITMA (IT meets Manufacturing)  summit v Bratislave 21.10.2020 – aktivita organizovaná v hybridnom formáte.

Vďaka digitálnej transformácii a sile nových technológií sa tradičné výrobné odvetvie ocitlo na križovatke. Výrobné spoločnosti sa musia prispôsobiť rapídnemu rozvoju, ktorý so sebou prináša 4. priemyselná revolúcia. Informačné technológie ponúkajú riešenia v oblasti automatizácie vrátane IoT (Internet of Things), Big Data, AI (Artificial Intelligence), Edge Computingu, ktoré so sebou prinášajú výhody zvýšenej produktivity, zlepšenej kvality a znížených nákladov.

Toto bola oblasť záujmu summitu, ktorého organizátorom bol Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a ktorý bol organizovaný s cieľom vytvoriť platformu, ktorá spojí IT & priemysel – s cieľom zamerať sa na inovácie. Summit vytvoril priestor  na diskusiu medzi IT a výrobným sektorom, priestor na prezentáciu existujúcich  príkladov dobrej praxe a taktiež prezentáciu  lokálnych dobrých skúsenosti v oblasti Industry 4.0 a Smart solutions.

Technická univerzita v Košiciach bola jediným partnerom tejto významnej aktivity z akademickej sféry a aj v programe summitu mala významné zastúpenie:

V diskusnom panely, ktorý bol venovaný “Rozvoju ľudského potenciálu – spolupráci priemyslu a vzdelávacej sféry” vystúpil Jaroslav Porubän, prorektor TUKE pre rozvoj a vonkajšie vzťahy a v programe na základe pozvania organizátorov vystúpili s excelentnými prezentáciami zástupcovia startupov z Inkubátora UVP TECHNICOMCEELABS (Peter Feciľak) a APONI (Tomáš Jaroš).

„Kombinácia informačných a prevádzkových technológií má veľký potenciál vytvárať hodnoty novými a rôznymi spôsobmi. Našim poslaním je posilniť komunitu lídrov vo výrobe a IT odborníkov, aby formovali výrobu budúcnosti. V rámci tohto podujatia chceme umožniť dialóg medzi výrobou a IT, aby sme prediskutovali potenciálnu transformáciu prekrývajúceho sa biznisu“, povedal o podujatí Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

 

Viac informácií o programe summitu: https://www.itmasummit.sk/