Vo štvrtok 25.4.2019 sa v UVP TECHNICOM stretli developeri z T-Systems Slovakia spolu so zástupcami Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a vybranými študentmi TUKE, aby spoločne zahájili spoluprácu a prišli s nápadom na aplikáciu, ktorá by pomohla dobrovoľníctvu v Košiciach. Na workshope boli určené štyri oblasti/projekty, na ktorých by táto nová komunita IT dobrovoľníkov vedela pracovať. Tieto nápady boli ďalej detailnejšie rozpracované v skupinách. Výsledkom workshopu bola identifikácia najlepšieho nápadu a vytvorila sa pracovná skupina, ktorej úlohou bude nápad ďalej rozpracovať a v priebehu roka 2019 vytvoriť funkčnú aplikáciu, či systém, ktorý bude vo finále odovzdaný do používania Dobrovoľníckemu centru.