Európska komisia spustila službu s názvom “IP Booster”, cieľom ktorej je poskytovanie odborného poradenstva v oblasti duševného vlastníctva (IP). Pre európske univerzity a verejné výskumne inštitúcie je služba bezplatná.

službám, ktoré poskytujú experti prostredníctvom služby IP Booster patrí:

  • vybudovanie stratégií na ochranu duševného vlastníctva organizácií;
  • určenie typu a stupňa IP ochrany potrebného pre konkrétny subjekt;
  • navrhovanie patentovaných systémov s cieľom jasne určiť najlepšie spôsoby komercializácie príslušného výskumného projektu;
  • vykonávanie analýzy, ktorá hodnotí kvalitu a kvantitu IP aktív a odhaduje ich hodnotu v budúcnosti;
  • príprava patentovaných dizajnových ochranných známok pre projekty;
  • poskytovanie poradenstva a podpory počas rokovaní na tému dohôd o transfere technológií.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

  • žiadosť môže podať iba európska univerzita alebo verejná výskumná inštitúcia;
  • inštitúcia musí byť finančne podporovaná z prostriedkov EÚ na účely výskumu;
  • nesmú byť k dispozícii prostriedky na národnej úrovni, ktoré by mohli pomôcť zabezpečiť rovnaké IP služby;
  • požadované služby by nemali duplikovať iné služby, ktoré Vaša inštitúcia už dostáva.

V prípade, že Vaša inštitúcia spĺňa všetky vyššie uvedené kritéria a máte záujem o odborné poradenstvo prostredníctvom služby IP Booster, prosím, vyplňte online žiadosť tu.

Prvá výzva na predkladanie žiadosti bola otvorená 6. februára 2019 s termínom na predkladanie žiadostí do 6. marca 2019.

Kritéria, na základe ktorých bude univerzita alebo verejná výskumná inštitúcia hodnotená, nájdete tu.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať IP Booster tím na e-mailovej adrese: ipbooster@meta-group.com 

Viac informácií:

Informácia prevzatá zo SLORD.sk

Článok prevzatý z: innonews.blog