Haaga-Helia ako naša partnerská univerzita v aliancii Ulysseus pripravuje v termíne 8. až 11. mája 2023 v Helsinkách podujatie International Staff Week. Podujatie je určené pre nepedagogických zamestnancov partnerských univerzít a bude zamerané na problematiku návrhu interných služieb v rámci univerzity (v oblastiach ako služby študijných oddelení, univerzitnej knižnice, marketingu, podporných služieb pre výskum a vývoj, náborových služieb atď.). Účastníci podujatia budú mať možnosť zdieľať svoje skúsenosti a pohľady na uvedenú problematiku.

Ďalšie informácie o podujatí: https://www.haaga-helia.fi/en/international-staff-week

Termín pre prihlásenie sa na podujatie je 1. marec 2023.

Vaša účasť na podujatí môže byť financovaná v rámci už schválenej zamestnaneckej mobility. Pokiaľ máte platnú nomináciu na Erasmus+ mobilitu a radi by ste ju využili v súvislosti s týmto podujatím, prosím, kontaktujte international.office@tuke.sk.

Prípadné otázky môžete tiež smerovať na email ulysseus@tuke.sk