Úvodné stretnutie

Dňa 2.2.2022  bolo organizované úvodné stretnutie startupov, ktoré boli vybrané odbornou komisiou v rámci súťaže do Intenzivného akceleračného programu (IAP) organizovaného UVP TECHNICOM, ktorý je organizovaný s podporou projektu MIRRI. Workshop viedol Doc. Ing. František Jakab, PhD., koordinator projektu.

Stretnutia sa zúčastnilo 11 vybraných startupov (právnych subjektov): Truide, História 3D, ELLA Slovakia, eBusiness Cards, Wellnesso, SmartCityGroup, storePredictor, 21Games OZ, APONI HOLOGRAPHICS, Nordics a HRISS.

Startupy bolo detailne oboznámene s priebehom IAP v rámci ktorého absolvujú sériu 22 workshopov, biznis fórumov zameraných na podporu ich rozvoja a riad ďalších podporných aktivít, získajú individuálne 6 hodinové poradenstvo kouča, ale aj marketingovú podporu, ktorú im poskytnú marketingový špecialisti, ktorá bude zameraná na budovanie značky startupov, ich prezentáciu v médiách, vytvorenie prezentačnej videovizitky, prezentačného plagátu a pod.

Na konci pobytu v IAP budú vyhodnotené startupy, ktoré dosiahnu počas pobytu najvýraznejší rozvoj a majú možnosť tak získať hodnotné ceny.

Workshopy budú organizované v hybridnom móde a budú obsahovo zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

 Intenzívny akceleračný program je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.