Členstvo vo virtuálnom inkubátore určené pre podnikateľov do 3 rokov je zabezpečené prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci podaktivity 1.6 Inkubačný program.

Viac informácií sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

  • Štartovací podnikateľský plán (stiahnuť),
  • Popis podnikateľskej stratégie na najbližšie 3 roky (stiahnuť),
  • Pitch video alebo prezentácia v PowerPoint (inštrukcie v prílohe),
  • Podpísané životopisy zakladateľov podniku / účastnikov,
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníkov (stiahnuť).

 

Článok prevzatý z innonews.blog.