Informačný deň programu Horizont 2020 v oblasti vesmírnych aktivít sa uskutoční 12. septembra 2019 v Prahe.

Na informačné podujatie na druhý deň (13. septembra 2019) nadviaže stretnutie zainteresovaných strán ku konzultácií EGNSS (downstream & upstream) v nadchádzajúcom programe Horizon Europe (2021-2027) a špecifický workshop k PCP.

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia nahttps://h2020-space-information-day.b2match.io/

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti financovania v rámci programu Horizont 2020 a poskytnúť informácie z prvej ruky o posledných výzvach v rámci programu Horizont 2020 s osobitným zameraním na výzvy EGNSS / GALILEO. Účastníci budú mať možnosť byť informovaní o odporúčaniach a tipoch na vypracovanie projektového návrhu H2020, spoznať potenciálnych partnerov a dozvedieť sa viac o nadchádzajúcom programe Horizon Europe. Okrem toho budú mať účastníci jedinečnú príležitosť dozvedieť sa o úplne novej téme k aplikáciám EGNSS pre verejné orgány.