Výročné stretnutie partnerov projektu SME 4.0

V dňoch 19. – 20. februára 2020 sa na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM uskutočnilo 4. výročné stretnutie projektu H2020 „Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment“. Podujatie poskytlo výskumníkom, doktorandom a priemyselným partnerom príležitosť na výmenu názorov na témy týkajúce sa zavedenia Industry 4.0 v malých a stredných podnikoch. Dva dni sa diskutovalo o technológiách, metódach a stratégiách, ako účinne a udržateľne implementovať Industry 4.0 v malých a stredných podnikoch. Stretnutie, ktoré bolo zorganizované pod záštitou prof. Vladimíra Modráka a jeho tímu, poskytlo účastníkom z USA, Rakúska, Talianska, Thajska a Indie nielen príležitosť diskutovať o dôležitých vedeckých témach, ale aj spoznať Slovensko, najme mesto Košice a  prispieť ku kultúrnemu obohateniu celého projektového tímu.