Na centrálnom portáli pre komunitárne programy Funding & Tender Opportunities bola zverejnená predbežná podoba dlho očakávanej modelovej grantovej zmluvy pre projekty programov Horizont Európa a EURATOM.

Nové programovacie obdobie prináša jeden spoločný model grantovej zmluvy pre všetky komunitárne programy EÚ s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť čerpanie prostriedkov z priamo aj nepriamo riadených európskych programov.

Hlavné zmeny, ktoré na žiadateľov v programe Horizont Európa čakajú, nájdete v tejto aktualite (Národná kancelária Horizont Európa).

Predbežná verzia modelovej grantovej zmluvy (PDF)

Prevzaté z ERA Portal / Národná kancelária Horizont Európa

Článok prevzatý z innonews.blog