Január – Jún 2021

Dňa 14.6.2021 sa konalo už 12. kolo hodnotenia startupov, po absolvovaní 6 mesačného akceleračného programu v Startup centre UVP TECHNICOM (v období od januára do júna  2021).

Vzhľadom na zlepšenú pandemickú situáciu bolo hodnotenie organizované prezenčne – v priestoroch UVP TECHNICOM, časť startupov sa však pripojila on-line s podporou technického tímu NTI CVTI SR.

Hodnotené boli startupy, ktoré v období január – jún 2021 boli umiestnené v Startup centre, v rámci ktorého absolvovali 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov. Startupy mali taktiež možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Celkovo bolo hodnotených 18 startupov. Porota na základe hodnotenia ich rozvoja za predmetné obdobie navrhla:

  1. Umiestnenie startupov v Inkubátore: APONI, CheckUp, SmartCity Group, GrandUP, HRIIS, Prapti Delivery, EcoButt (po vytvorení právnych subjektov)
  2. Predlženie pobytu startupov v Startup centre: TO, CORVEST, Mestometer, RescueBook, Credible Rentals, Hoppy. Be like you,
  3. Ukončenie pobytu v Startup centre: Restio box, Help Mate, Národný park – SR, Signica,

Pôsobenie startupov v Startup centre hodnotila odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, M. Michalko, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia).

Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre bolo  organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 180 inovatívnych projektov a viac ako 70 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.