Dňa 13.1.2023 sa konalo už 15. kolo hodnotenia startupov, po absolvovaní ich 6 mesačného pobytu v Startup centre UVP TECHNICOM. Startupy počas pobytu v Startup centre absolvovali 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov. Startupy mali taktiež možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Odborná komisia na základe hodnotenia ich rozvoja za predmetné obdobie navrhla:

Predlženie pobytu startupov v Startup centre:

Arttege Ortho 3D, 21 Games OZ, Weelet.io (s pridelením priestorov v UVP)

Sigred, Stači uvariť, eveliso, Exponaty, Smart Cherry Stack, Hoppy Be Like You, InterCook (bez prideleného priestoru)

Umiestnenie startupov do Inkubátora:

História 3D a Les i More

Ukončenie pobytu v Startup centre:

RescueBOOK, Nobill, Pobeda, Zvuk Energy

Hodnotenie startupu Dobra farma sa uskutoční v náhradnom termíne.

Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre bolo  organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“.

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo takmer 300 inovatívnych projektov.