Na výzvu Hackathonu „Ako zvýšiť biodiverzitu v meste?“ sa pokúsilo odpovedať sedem súťažiacich tímov študentov a študentiek prvého ročníka Ekonomickej fakulty TUKE, ktorí 2. mája predstavili svoje návrhy a nápady v UVP TECHNICOM pred odbornou porotou.

Študenti sa stretli s odborníkmi už týždeň predtým 25. apríla, kedy pozorne sledovali prezentácie o dôležitosti mestskej biodiverzity a o jej kľúčových faktoroch. Porozprávali im o tom odborníci z Botanickej záhrady UPJŠ, Východoslovenského múzea, občianskych združení Novozem a Mlynský náhon aj z Magistrátu mesta Košice a Miestneho úradu MČ KVP.

Keďže v mestách žije už väčšina populácie, ochrana biodiverzity v mestskom prostredí bude zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Vysoká miera biodiverzity totiž robí mestá nielen krajšími, ale najmä zdravšími, pretože pomáha ku čistejšiemu vzduchu a vode. Rovnako ich robí aj udržateľnejšími, keďže tlmí dopady klimatickej zmeny a prispieva ku kvalitnejšiemu životu obyvateľov.

Študenti sa snažili vo svojich projektoch premýšľať, aké opatrenia by mohli prispieť k zlepšeniu podmienok života zvierat a rastu rastlín najmä v okolí TUKE a okolí internátov, kde sa zdržujú v Košiciach najčastejšie. Predstavili nápady ako zazelenať strechu Univerzitnej knižnice TUKE, vytvorenie komunitnej záhrady a vymysleli zelené stĺpy pouličného osvetlenia. Porota dlhšie uvažovala nad víťazom a nakoniec vybrala až dva víťazné projekty od tímov 2DKM a My štyria.

Tím My štyria  (Rebeka Hudáková, Nina Šoltísová, Monika Marková a Juraj Horvát) predstavili návrh vertikálnej zelenej steny na internáte Jedlíková. Tím 2DKM (Dominik Bendo, Daniel Hanzely, Klaudia Muzeláková, Marián Klec) sa zamerali na pomoc vtáčikom v horúcich mesiacoch a našli priestor na  po domácky vyrobené napájadlo v lokalite internátov Jedlíková, o ktoré by sa spoločne starali. Víťazov potešili hodnotné ceny, venované Košickým samosprávnym krajom, kníhkupectvom Martinus, kultúrnym centrom Tabačka a poukaz do únikovej miestnosti od TheRooms.

V odbornej porote svoj čas, trefné otázky a konštruktívne hodnotenia študentom venovali Adriana Šebešová z Magistrátu mesta Košice, Martina Gregorek z OZ Mlynský náhon, Zdenko Lipták z OZ Novozem, Peter Krišovský z Východoslovenského múzea a Peter Breyl, generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja.

Podujatie organizovala Ekonomická fakulta TUKE v spolupráci s Euractiv Slovensko a bolo podporené zo zdrojov Európskej únie.