Getting things done (GTD) – „Mať všetko hotové“ je svetoznáma metóda vytvorená Davidom Allenom na základe jeho dlhoročných skúsenosti s rozvojom osobnej a organizačnej produktivity. Princípy GTD predstavujú komplexný prístup k riadeniu života, pracovného ako aj súkromného. Je to umenie pracovať a žiť produktívne a bez stresu.

Táto dôležitá téma bola predmetom ďalšieho on-line interaktivného workshopu, ktorý bol organizovaný v rámci akceleračného a rastového programu startupov zo Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

V priebehu 3 hodinového on-line interaktívneho  workshopu  takmer 20 účastníkov sa malo možnosť oboznámiť s témami:

 • Úvod do problematiky osobnej a organizačnej produktivity, sebaorganizácie a časového manažmentu podľa metódy GTD
 • Produktívny stav vs. neproduktívny stav
 • 5 krokov GTD – Majstrovstvo Workflow: princípy, osvedčené postupy, a aplikácia do praxe
 1. Zachytenie
 2. Ujasnenie
 3. Usporiadanie
 4. Premyslenie
 5. Zapojenie
 • Horizonty sústredenia – strategický pohľad na svoju prácu z vyššej perspektívy
 • Zámer, zmysel
 • Vízia, ciele, oblasti zodpovednosti
 • Projekty a ďalšie kroky

 

Súčasťou workshopu boli  aj praktické cvičenia, ktoré účastníci môžu okamžite aplikovať do svojho života – pracovného ako aj súkromného.

Lektor Marek Kogan je certifikovaný GTD tréner a vedie spoločnosť Productivity Partners, ktorá je výhradným poskytovateľom certifikovaných tréningov a konzultácii v metodológii GTD pre Slovenskú a Českú republiku. S metódou GTD sa prvýkrát stretol pred viac ako 10 rokmi, keď pracoval ako manažér útvaru akvizícií korporátnych zákazníkov v spoločnosti T-Mobile. Hľadal vtedy cestu ako byť čo najproduktívnejší bez zbytočného stresu, dosahovať želané výsledky, a zároveň si zachovať čistú myseľ, jasnosť a strategický nadhľad. Odvtedy sa GTD stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho dní a pomáha mu s väčšou ľahkosťou zvládať každodenné výzvy pracovného aj súkromného života.