V rámci návštevy Slovenska zavítal 18. mája 2022 do Košíc generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva /World Intellectual Property Organization – WIPO/ pán Daren Tang v sprievode predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR pána Mgr. Matúša Medveca. Jednou z hlavných zastávok v Košiciach bola návšteva TUKE, ktorá je dlhodobo lídrom v oblasti patentov spomedzi vysokých škôl na Slovensku.

V priestoroch budovy Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM prijal delegáciu pán rektor TUKE a zároveň prezident UVP TEHCNICOM prof. Stanislav Kmeť, ktorý predstavil univerzitu a víziu rozvoja TUKE na najbližšie obdobie.

V predstavovaní TECHNICOMU pokračoval prorektor a viceprezident parku prof. Anton Čižmár, ktorý oboznámil delegáciu so štruktúrou a fungovaním inštitúcie. Pár slov o procese výberu inovatívnych nápadov v rámci Startup centra a Inkubátora TUKE pridal riaditeľ TECHNICOMU doc. František Jakab, ktorý zdôraznil, že od vzniku týchto pracovísk prešlo akceleračným procesom už vyše 170 starupov.

Poslednou prezentovanou témou TUKE bola oblasť duševného vlastníctva. Prezentáciu viedol JUDr. Peter Čižmár z Útvaru ochrany duševného vlastníctva UVP TECHNICOM, ktorý zastrešuje univerzitné patentové procesy na TUKE.

V závere návštevy ešte traja zástupcovia úspešných inovatívnych nápadov z Inkubátora a Startup centra TUKE /ceelabs, APONI a Nordics IO/ oboznámili návštevu o výsledkoch svojej činnosti pri rozbiehaní podnikateľských aktivít a transferu myšlienok do reálnej praxe.