Dňa 21. marca 2022 bol v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) organizovaný workshop pre startupy zo Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM zameraný na problematiku možnosti financovania startupov. Mali sme fantastickú príležitosť privítať v našich priestoroch pána Michala Jablonku z Limerock Advisory z Bratislavy, skúseného manažéra VC a private equity fondov, ktorý okrem iného má aj bohatú skúsenosť pri vyhľadávaní investičných príležitostí. 

V priebehu dvojhodinového workshopu lektor oboznámil startupy s investičným cyklom a rôznymi typmi zdrojov financovania. Následne sa sústredil na proces získania kapitálu od VC fondov, upozornil na typické chyby a zároveň poskytol užitočné tipy pri vyjednávaní s investormi. Záverečná časť workshopu bola venovaná právnej dokumentácii pri získavaní investície. 

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.