Financovanie z vlastných zdrojov je efektívny spôsob financovania startupu, najmä keď sa ešte len začína s podnikaním. O ďalších zdrojoch, možnostiach a príležitostiach financovania sa mohli účastníci dozvedieť na workshope s názvom  Finančné zdroje pre startupy a cash-flow kt. viedla skúsená lektorka a motivátorka  Lenka Hlinková. Prezentované boli možnosti financovania spôsobom bootstrapping , crowdfunding, prostredníctvom Angel Investor, Venture capital a iné.

Ďalšou témou workshopu bola aj problematika zameraná na faktory, ktoré ovplyvňujú cash flow vo firme, na čo slúži a ako ho riadiť. Prezentované boli aj príklady on-line nástrojov na sledovanie a optimalizáciu cash flow. V závere workshopu prebehla diskusia o najčastejších chybách startupov spojených s financovaním a prácou s financiami. Startupisti dostali zopár užitočných rád ako sa môžu chybám  vyhnúť už v počiatku.

Workshop bol organizovaný ako súčasť aktivít akceleračného programu startupov  v Startup centre UVP TECHNICOM.

Lektor: Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr občianske združenie pomenované po knihe, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Štvrtý rok pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer. Momentálne spolupracuje aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako členka externej pracovnej skupiny pre IKT – programovanie a ako externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.