V rámci podujatia Extrapolácie, ktoré je každoročne organizované v 4 slovenských mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Žilina), bolo v priestoroch UVP TECHNICOM dňa 7.10.2019 v spolupráci so združením Košice IT Valley organizované stretnutie zástupcov IT priemyslu v Košiciach so študentami stredných škôl.

Každý rok sa jedno z uvedených miest stáva na určité obdobie hlavným mestom informatiky na Slovensku. V rámci Extrapolácií sú organizované motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT.

V pondelok 7.októbra sa v popoludňajších hodinách stretli žiaci z Gymnázia Poštová, Šrobárová, Strednej odbornej školy Ostrovského a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, aby si v priestoroch moderného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM vypočuli 3 zaujímavé prednášky. Tie odzrkadľovali súčasné a moderné trendy v oblasti informačných technológií.

V prvej prednáške sa Tomáš Šmelko zo spoločnosti Promiseo venoval modernému online marketingu. V druhej Lukáš Barč z Bart.sk vysvetľoval prítomným študentom rôzne prístupy k tvorbe elektronických obchodov a v záverečnej prezentácii Tomáš Durčák zo spoločnosti Astound Commerce zasa prerozprával svoju životnú cestu k povolaniu programátora.

Extrapolácie však majú mnoho ďalších aktivít, ktoré nájdete na ich domovskej internetovej stránke. Za všetky odporúčame návštevu Slovenského technického múzea v Košiciach, v rámci ktorej si môžu návštevníci pozrieť krátku, no o to zaujímavejšiu históriu výpočtovej techniky na východnom Slovensku.