Vo štvrtok, 16.mája 2019, sme mali v priestoroch UVP TECHNICOM návštevu zo Strednej elektrotechnickej školy, Komenského v Košiciach. Študenti zo štyroch tried boli rozdelení do dvoch skupín a v rámci návštevy sme im najprv predstavili aktivity UVP Technicom a následne prezentovali výstupy niektorých startupov nachádzajúcich sa v akceleračnom programe. V UVP TECHNICOM si taktiež prezreli výstavu SLOVENSKÉ A ČESKÉ STAVBY STOROČIA kt. prebieha ešte do konca júna.

Študenti okrem UVP TECHNICOM navštívili aj:

  • Laboratórium excelentného výskumu na Stavebnej fakulte
  • Prototypové a inovačné centrum na Strojníckej fakulte
  • Laboratórium robotiky na Strojníckej fakulte
  • Univerzitnú knižnicu
  • OpenLab na Fakulte elektrotechniky a informatiky